Spotkanie zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP z druhami OSP powiatu wodzisławskiego

10 września na terenie Gosław Sport Center w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, koordynatora ds. współpracy PSP i OSP – st. bryg. Rafała Świerczka z prezesami oraz naczelnikami jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu wodzisławskiego.

Spotkanie otworzył wodzisławski komendant powiatowy PSP bryg. Marek Misiura, który powitał obecnych gości oraz omówił ogólną charakterystykę obszaru chronionego, zwracając szczególną uwagę na występujące na terenie powiatu zagrożenia. Następnie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informacje o lokalnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych.

Po zakończeniu prezentacji zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Świerczek przybliżył uczestnikom spotkania założenia oraz główne cele ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Poruszył również stan realizacji ustawy w zakresie wypłat świadczeń ratowniczych oraz stanu przygotowań do realizacji szerokiego spektrum kursów dla druhów OSP.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Katowicach st. kpt. Tomasz Michalik, który przedstawił szczegółowo zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych.

Na zakończenie spotkania zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Świerczek podziękował wszystkim uczestnikom za spotkanie i dotychczasową współpracę ochotniczych straży pożarnych z władzami samorządowymi oraz komendantem powiatowym PSP w Wodzisławiu Śląskim na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Dokonał również wizytacji w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach oraz w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z Godowa, Gołkowic, Rydułtów oraz Krzyżkowic.

Źródło: KP PSP Wodzisław Śląski

ZAPRASZAMY DO GALERII

Prezentacja multimedialna

Spotkanie zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP z druhami OSP powiatu wodzisławskiego
Przewiń na górę