Ćwiczenia z organizacji zaopatrzenia wodnego

W dniu 12 lipca 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie zorganizowała ćwiczenia z organizacji zaopatrzenia wodnego. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Sołectwa Godów przy rzece Olza. Zrealizowano je poprzez pobieranie wody z rzeki za pomocą motopompy PH-2400 do bufora wodnego o pojemności 13 000 litrów, a następnie wykorzystując motopompę pożarniczą TOHATSU VE1500 przetłoczono wodę na odległość 700 metrów. Całkowity dystans przetłaczania wody od rzeki aż do miejsca końcowego wyniósł 800 metrów. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania ze sprzętu do przetłaczania wody na duże odległości. W ćwiczeniach została sprawdzona nowo zakupiona przyczepka zaopatrzenia wodnego w której znajdują się między innymi: pompa pożarnicza, zbiornik o pojemności 13 000 litrów, węże ssawne, 36 sztuk węży tłocznych W/110/20, 20 sztuk węży tłocznych W/75/20 oraz smok ssawny pływający AMPHIBIO. W następnych ćwiczeniach zostanie wykonane inne założenie, które będzie polegało na przetłoczeniu wody na odległość powyżej 1 km.

Ćwiczenia z organizacji zaopatrzenia wodnego
Przewiń na górę