OSP Łaziska

Zarząd

Komisja Rewizyjna

dh Edward Szołucha – Prezes

dh Adam Parysz – V-ce Prezes/Naczelnik 

dh Jacek Adamczyk – V-ce Prezes 

dh Łucjan Wojtek – V-ce Naczelnik

dh Krzysztof Niziołek – Skarbnik

dh Jakub Piprek – Sekretarz

dh Bronisław Kelner – Członek zarządu

dh Bogumił Adamczyk – Członek zarządu 

dh Kamil Twardzik – Członek zarządu 

dh Brunon Pyrchała – Przewodniczący Komisji
dh Edward Pawelec  – Sekretarz/Członek Komisji
dh Kazimierz Kowol – Członek Komisji

Dane teleadresowe

Adres korespondencyjny: 44 – 340 Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 95

NIP:647-181-76-43

REGON: 27194810500000

KRS: 0000002646

Kilka słów...

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach została założona 27 lutego 1911 roku. Na pierwszym zebraniu było obecnych 39 członków, a już 21 kwietnia przybyło sześciu nowych członków. Już w pierwszym roku istnienia została zakupiona ze składek społeczeństwa Łazisk pompa ręczna beczkowo – wahadłowa, co świadczy o prężności działania pierwszego zarządu. W roku 1922 wybudowano w czynie społecznym pierwszą remizę strażacką. W roku 1931 także ze składek członków OSP zakupiono sikawkę ulokowaną na pojeździe przypominającym wóz konny. W dniu 8 sierpnia 1937 roku odbyło się poświęcenie pierwszego sztandaru w asyście 9 straży pożarnych, w tym obecnych 17 oficerów i 124 druhów. Sztandar ten jak większość proporców z innych jednostek zaginął podczas okupacji niemieckiej i jego los jest nieznany do dziś. W czasie II wojny światowej działalność straży została ograniczona i w zasadzie ograniczała się tylko do działań ratowniczych i ćwiczeń. Po wojnie w historii jednostki rozpoczął się nowy etap. Pierwszą motopompę zakupiono i poświęcono jednak dopiero 20 lipca 1952 roku i to dzięki ofiarności społeczeństwa za 12 300 zł. Przed wojną i po jej zakończeniu informacja o pożarze docierała do mieszkańców za pośrednictwem gońca lub sołtysa, który jechał przez wieś na rowerze, dzwonił dzwonkiem i krzyczał co się pali i gdzie się pali. Gospodarze, którzy mieli konie byli podzieleni na dyżury. Przerywali swoje prace i pędzili do remizy, skąd zabierali wóz ze sprzętem, strażaków i jechali do ognia. Ci, którzy pracowali zawodowo mieli dzień wolny, ale rolnicy i niepracujący nie otrzymywali żadnej gratyfikacji. Zawsze jednak po akcji był dla nich w remizie skromny poczęstunek.Tak było do roku 1957, kiedy to otrzymany samochód ciężarowy Chevrolet przerobiono na samochód pożarniczy. Trzy lata później w roku 1960 ufundowano i poświęcono nowy sztandar dla strażaków. W roku 1962 rozpoczęto budowę nowej murowanej remizy. Prace zakończono i nowy obiekt poświecono 22 lipca 1964 roku. Rok później, dzięki przychylności wojewody śląskiego gen. Jerzego Ziętka, OSP Łaziska otrzymała nowy samochód pożarniczy Star 25. Lata 80-te działalność jednostki obejmowała m.in. organizowanie szkoleń, ćwiczeń, pokazów sprawności i zawodów sportowo-pożarniczych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie z wieży strażnicy rozlegał się głos kolęd. Młodzież z drużyn MDP zajmowała czołowe miejsca w turniejach wiedzy pożarniczej i na zawodach gminnych i powiatowych. Dla starszych działaczy zarząd organizował co roku spotkania z weteranami. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach operacyjnie należała najpierw do komendy w Wodzisławiu Śl., od roku 1976 do Komendy Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju, a od roku 1989 znowu do komendy powiatowej w Wodzisławiu Śląskim

W roku 1985 dotychczasowy samochód pożarniczy został przekazany do OSP Gołkowice, a zastąpił go nowszy Star z autopompą i działkiem wodnym. Służył on jednak strażakom do roku 1992, kiedy to otrzymano nowy model Stara 25. W roku 1986 za całokształt działalności jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla ochrony p. pożarowej”. W tym też roku rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja remizy, którą ukończono w roku 1990. W dniu 13 maja 2000 roku  został poświęcony nowy samochód pożarniczy marki Magirus.

W roku 2007 nawiązano współpracę z przygraniczną jednostką SDH Dolni Lutynia w Czechach. Strażacy odwiedzają się wzajemnie z okazji walnych zebrań, wspólnych ćwiczeń i obchodów Dnia Strażaka. 

W 2010 roku za remizą została wybudowana wiatę która służy mieszkańcom na organizowanie imprez masowych. W dniach 11 i 12 czerwca 2011 roku OSP Łaziska świętowała 100-lecie swego istnienia.  W listopadzie 2014 roku jednostka z Łazisk otrzymała nowy samochód pożarniczy Mercedes Atego zakupiony w 85% z dotacji funduszy europejskich poprzez napisanie projektu wspólnie z jednostką z czeskiej Zawady.

Z dniem 15 grudnia 2017 r. jednostka otrzymała decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W dniu 4 lutego 2022 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie, które  odnawia obecność Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Galeria

KSRG

Współpraca

TAK

SDH Dolni Lutyne

Media społecznościowe

Przewiń na górę