OSP w Koksowni “Radlin”

Zarząd

Komisja Rewizyjna

dh Jan Kulczycki – Prezes

dh Robert Krypczyk – Wiceprezes/Naczelnik

dh Marcin Walas – Wiceprezes

dh  Karolina Wachtarczyk – Sekretarz

dh Rafał Menżyk – Skarbnik

dh Roman Dzierżęga – Kronikarz

dh Marcin Mika – Gospodarz

dh Mariusz Szczepanik – Członek Zarządu

dh Dariusz Madera – Przewodniczący

dh Krzysztof Błaszczak – Członek Komisji

dh Zbigniew Bugiel – Członek Komisji

Dane teleadresowe

Adres korespondencyjny: 44 – 310 Radlin, ul. Hutnicza 1

NIP –  647  218 79 19

REGON –  276230878

KRS – 0000002469

Kontakt: tel. (32) 416 4621 lub (32) 416 4503

Kilka słów ...

Ochotnicza Straż Pożarna w Koksowni „Radlin” jako samodzielna jednostka powstała podczas obchodów 35-tej rocznicy powstania Zakładu i uroczystości Św. Floriana w dniu 4 maja 1946 roku. Komendantem powstałej jednostki został druh Paweł Kłosok, a opiekunem Dyrektor Zakładu mgr inż. Andrzej Młynarski. Tradycje pożarnicze naszej jednostki są jednak o wiele dłuższe i sięgają początków istnienia Zakładu: 1911 roku (po lewej: uroczystości poświęcenia sprzętu motorowego w 1938 roku w kopalni „Emma”: raport komendantów poszczególnych jednostek: kopalni „Anna”, kopalni „Emma”, koksowni „Emma” i OSP Głożyny).

  Obecnie w Koksowni „Radlin” działają 3 formacje ratownicze: Obrona Cywilna z drużyną Ratownictwa Chemicznego, Zakładowa Drużyna Ratownictwa i Technicznego oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Koksowni „Radlin”, które są elementami zintegrowanej ochotniczej służby ratowniczej Koksowni Radlin działającej na terenie zakładu będącego od 2014r. w strukturze JSW KOKS S.A. powstałej na bazie potencjału produkcyjnego byłego Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i Koksowni Przyjaźń.

W dniu dzisiejszym OSP w Koksowni „Radlin” wchodzi w skład służb ratowniczych Zakładu i Firmy na podstawie zawartej w 2015 r. umowy o współpracy zawartej między Zarządami JSW KOKS S.A. i OSP w Koksowni  „Radlin”.  Na koniec roku 2022 OSP liczy 289 członków, w tym 55 członków czynnych, 8 honorowych, 42 osób posiada uprawnienia do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Służby ratownicze w koksowni „Radlin” ściśle współpracują z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Nasza jednostka bierze udział w  szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP PSP Wodzisław Śląski. Regularnie w Koksowni „Radlin” odbywają się ćwiczenia dla jednostek PSP nie tylko z Wodzisławia Śl., ale także z Gliwic, Rybnika, Jastrzębia Zdroju. Ponadto  współpracujemy w ramach propagowania bezpieczeństwa pożarowego z jednostkami OSP będącymi w szeregach Miejsko-Gminnego i Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie Wodzisławia Śląskiego realizując wspólne ćwiczenia, współuczestnicząc w Organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz uczestnicząc w ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalną społeczność.

Z okazji 75 rocznicy powstania w 2021 roku nasza OSP otrzymała Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

KSRG – NIE

Przewiń na górę