OSP Biertułtowy

Zarząd

Komisja Rewizyjna

dh Jędrzejek Jacek – Prezes
dh Zawadzki Łukasz – Naczelnik
dh Sacharczuk Marcin – Skarbnik, Z-ca Naczelnika
dh Musioł Arkadiusz – Gospodarz

dh Szkatuła Piotr – Przewodniczący 
dh Pecuch Adam – Sekretarz
dh Lipiak Zdzisław – Członek Komisji

Dane teleadresowe

Adres korespondencyjny: 44-310 Radlin, ul Rymera 15b
NIP : 647-21-75-342
REGON : 276245466
KRS : 0000083440
Kontakt: 32 459 02 88

Kilka słów...

Ochotnicza Straż Pożarna Biertułtowy, została założona w 1892 roku i jest najstarszą jednostką OSP w Powiecie Wodzisławskim, jedną z najstarszych w Województwie Śląskim oraz w Polsce. Na przestrzeni lat, jednostka stale udoskonala swoje umiejętności, wyszkolenie oraz wyposażenie niesie bezinteresowną pomoc mieszkańcom Radlina i okolic. W roku 1974 została wybudowana w czynie społecznym remiza w obecnej lokalizacji przy ulicy Rymera 15, z dwoma boksami garażowymi, dwiema świetlicami, kuchnią, magazynkiem, sanitariatami, biurem oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Cała remiza otoczona została terenem zielonym oraz utwardzonym do ćwiczeń. W roku 2019 remiza została rozbudowana o trzeci boks garażowy.

Na chwilę obecną OSP Biertułtowy posiada na swoim wyposażeniu 3 samochody ratowniczo-gaśnicze w tym GBA 3,5/28 Renault D16, GLBA 03/04 Peugeot Boxer, SLRR Nissan Terrano, 41 wszystkich członków OSP w tym : 22 czynni, oraz 7 MDP.

KSRG – TAK

Przewiń na górę