OSP Zawada

Zarząd

Komisja Rewizyjna

dh Janusz Rassek – Prezes

dh Dawid Klich – Wiceprezes/Naczelnik

dh Tomasz Bańczyk – Zastępca Naczelnika

dh Łukasz Pytlik – Sekretarz

dh Tadeusz Daiczmanek – Skarbnik

dh Jakub Anioł – Gospodarz

dh Henryk Rassek – Członek Zarządu

dh Tomasz Kłosek – Członek Zarządu

dh Błażej Lach – Członek Zarządu

dh Jan Czyżak – Przewodniczący

dh Marek Szadurski – Sekretarz

dh Jarosław Pietrasz – Członek Komisji

Dane teleadresowe

Adres korespondencyjny: 44 – 373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 196

NIP –  647  216 90 11

REGON –  276230849

KRS – 0000002748

Kontakt:

Kilka słów ...

OSP Zawada należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – gaśniczego. Jednostka należy do najbardziej mobilnych na terenie powiatu wodzisławskiego, jest wielokrotnie powoływana przez PSK Wodzisław Śląski do akcji ratowniczo – gaśniczych. Nasi druhowie biorą udział w zawodach sportowo – pożarniczych zajmując miejsca na podium. Istnieje również żeńska drużyna pożarnicza. Ochotnicy prowadzą również działalności prewencyjną, prowadza pogadanki z dziećmi na tematy przeciwpożarowe oraz apelują do mieszkańców Zawady za pośrednictwem kościelne ambony, gazetki oraz strony internetowej. Strażacy zawsze służą pomocą działającym w Zawadzie instytucjom i poszczególnym mieszkańcom czego dowodem są liczne dyplomy i podziękowania.

Jednostka OSP Zawada dysponuje remizą z trzema boksami garażowymi, salą, kuchnią, a także innymi pomieszczeniami niezbędnymi dla prawidłowej działalności. Podstawowym wyposażeniem każdej jednostki OSP jest samochód gaśniczy. OSP Zawada posiada średni wóz gaśniczy marki Star o pojemności 2, 5 tyś litrów wody i wydajności autopompy 1600 litrów na minutę. Samochód został przekazany w latach 80 – tych przez ówczesną Zawodową Straż Pożarną z Wodzisławia Śląskiego, gdzie pełnił funkcję samochodu pierwszego wyjazdu. Na wyposażeniu wozu bojowego prócz armatury wodno-pianowej znajduje się agregat prądotwórczy i aparaty powietrzne. Każdy strażak biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada własne, indywidualne ubranie typu nomex oraz inne wyposażenie ochrony indywidualnej takie jak: hełm, rękawice specjalne, buty specjalne, kominiarka. Ponadto strażacy mają również do dyspozycji ubrania koszarowe.
Od 1 września 2008 roku na wyposażeniu jednostki jest fabrycznie nowy samochód średni MAN GBA 2,5/16 na zabudowie firmy Stolarczyk, posiadający na wyposażeniu między innymi urządzenie hydrauliczne do ratownictwa drogowego firmy Holmatro, zestaw ratowniczy PSP-R1.

KSRG – TAK

Współpraca - SDH Krásné Pole (RC)

Przewiń na górę