Uroczystość wręczenia promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wodzisławskiego

23 października na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radlinie II odbyła się uroczystość przekazania promes na zakup sprzętu i umundurowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu wodzisławskiego oraz miast Żor i Jastrzębia Zdroju. Środki zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.

W całym kraju na realizację zadania przyznano dotacje na ogólną kwotę 25 mln zł. Środki finansowe trafią do 5206 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W województwie śląskim dotację otrzymało 505 jednostek OSP na łączną kwotę 2 mln 131 tys. zł.

Uroczystość wręczenia promes poprzez powitanie zaproszonych gości rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim bryg. Marek Misiura.

Dofinansowanie o łącznej kwocie 46 500,00zł otrzymały drużyny z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Pszowa, Radlina II, Zawady, Lubomi, Gołkowic, Połomi, Turzyczki, Łazisk, Godowa, Bluszczów oraz Nieboczów.

Dofinansowania otrzymały również 4 jednostki OSP z Jastrzębia Zdroju oraz 5 jednostek OSP z Żor w kwotach wynoszących odpowiednio 21 500,00 zł oraz 22 500,00 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny, wykorzystywany w procesie szkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Wśród przybyłych gości byli między innymi:

  • Pani Teresa Glenc – Posłanka na Sejm RP,
  • Pan Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP,
  • Pan Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP,
  • Pani Ewa Gawęda – Senator RP,
  • Pani Izabela Kloc – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, 
  • st. bryg. Rafał Świerczek – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
  • Źródło: KP PSP Wodzisław Śląski
Uroczystość wręczenia promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wodzisławskiego
Przewiń na górę