Strażacy z OSP Zawada podsumowali zeszły rok

Tegoroczne zebranie wyjątkowo odbyło się w pomieszczeniach miejscowego klubu sportowego LKS Naprzód 46 Zawada ze względu na remont remizy.

Prezes, naczelnik, skarbnik oraz sekretarz OSP Zawada przedstawili swoje sprawozdania, w których opisano działalność jednostki w ostatnim roku. Sprawozdanie przedstawił też przewodniczący komisji rewizyjnej, który wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Następnie przedstawione zostały plany na przyszłość, głównie na nadchodzący rok.

W dyskusji omówiono między innymi sprawy dotyczące obecnego remontu w remizie, a także problemy związane z dokumentacją dotyczącą dodatku 200 zł do emerytury, który może otrzymać strażak ochotnik. (piszemy o tym na stronie 4.) Prezesem OSP Zawada jest Janusz Rassek, zaś naczelnikiem Dawid Klich. W skład zarządu wchodzą również: Tadeusz Daiczmanek, Tomasz Bańczyk, Łukasz Pytlik, Jakub Anioł, Tomasz Kłosek, Błażej Lach oraz Henryk Rassek. Jednostka liczy 32 członków czynnych oraz dwóch członków honorowych. W ramach OSP Zawada działają 4 drużyny sportowo-pożarnicze (dwie młodzieżowe oraz męska i żeńska drużyna seniorów).

W roku 2021 jednostka była alarmowana 76 razy, 7 razy brała udział w gaszeniu pożarów zaś 54 razy uczestniczyła w akcjach związanych z miejscowymi zagrożeniami, głównie usuwaniem skutków intensywnych opadów, które miały miejsce w maju ubiegłego roku.

Źródło: Nowiny

Strażacy z OSP Zawada podsumowali zeszły rok
Przewiń na górę