OSP Godów z defibrylatorem AED. Każdy z jego pomocą może ratować zagrożone życie

Od kilku dni na frontowej ścianie remizy OSP w Godowie wisi defibrylator AED. Z urządzenia, w razie konieczności ratowania czyjegoś życia, może skorzystać każda, nawet nieprzeszkolona osoba. Jego zakup został sfinansowany dzięki udziałowi jednostki z Godowa w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

 

Na remizie wisi defibrylator automatyczny, ogólnodostępny

Remiza OSP Godów znajduje się niemal w centrum Godowa, tuż przy drodze powiatowej. Wystarczy zjechać z jedynego w Godowie ronda na ul. Gliniki. Tędy przebiega popularny w całym regionie Żelazny Szlak Rowerowy, czyli trasa rowerowa chętnie odwiedzana przez amatorów rowerowej turystyki. Defibrylator AED znajduje się w specjalnym pojemniku, chroniącym go przed warunkami atmosferycznymi. Pojemnik został zawieszony na ścianie remizy, między bramami garażowymi. Pokrywę pojemnika daje się łatwo zdjąć. Przy czym po zdjęciu pokrywy rozlega się alarm, który informuje otoczenie o tym, że udzielana jest pomoc. A przy okazji  odstrasza amatorów cudzej własności. Urządzenie jest ogólnodostępne, może skorzystać z niego każdy, kto stanie przed koniecznością udzielenia pomocy.

– Do obsługi tego urządzenia nie trzeba żadnych wyjątkowych umiejętności, nie trzeba żadnego przeszkolenia. Wystarczy je uruchomić zielonym przyciskiem. Następnie urządzenie za pomocą automatycznie wydawanych komend wyjaśni krok po kroku jakie czynności należy wykonać, by poprawnie przeprowadzić defibrylację – tłumaczy druh Rafał Kondziołka z OPS Godów.

Prosta obsługa i ogromna pomoc w ratowaniu życia

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator – AED) to urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – zwykłych ludzi. Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej. Urządzenie jest w pełni automatyczne, na pewno nie zaszkodzi poszkodowanemu, bowiem osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, bardziej zaszkodzić się nie da.

Gmina Godów pomogła w napisaniu wniosku

Oprócz defibrylatora AED, na początku roku do jednostki OSP w Godowie trafił rozkładany pneumatycznie namiot. Pomoże on druhom z Godowa w zabezpieczeniu akcji ratowniczych realizowanych z udziałem OSP Godów. Zarówno defibrylator, jak i namiot a także tablice informacyjne, zostały pozyskane w ramach wartego 20 tys. zł projektu „Impuls dla bezpieczeństwa”, nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wniosek projektowy powstał przy wsparciu Urzędu Gminy w Godowie. Projekt „Impuls dla bezpieczeństwa” umożliwi strażakom prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Źródło: UG Godów

 
OSP Godów z defibrylatorem AED. Każdy z jego pomocą może ratować zagrożone życie
Przewiń na górę