Nowy Zarząd Powiatowy OSP RP w Wodzisławiu Śląskim

Strażacy-delegaci z zarządów gminnych i miejskich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego wzięli udział w V Zjeździe Powiatowym. Spotkanie, połączone z wyborem nowego zarządu odbyło się w Wiejskim Domu Kultury im. Bohaterskich Nieboczowików w Nieboczowach.

Po powitaniu 24 obecnych z 26 uprawnionych delegatów, gości, wyborze komisji i wręczeniu podziękowań dla kończących kadencję członków zarządu powiatowego, dotychczasowy prezes Piotr Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie z ostatniej 5-letniej kadencji zarządu powiatowego.

– W powiecie wodzisławskim działają łącznie 33 jednostki, z czego 20 jednostek jest zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 26 jednostek specjalizuje się w ratownictwie drogowym i medycznym, 7 w ratownictwie wodnym, 2 w rat. Chemicznym, 4 w ratownictwie wysokościowym oraz 1 zajmująca się działalnością poszukiwawczo-ratowniczą. Łącznie na wyposażeniu jednostek jest 48 samochodów – wyliczał Piotr Mikołajczyk, ustępujący prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim.

“To nasze wojsko”

Ilu strażaków działa w jednostkach OSP w powiecie wodzisławskim? To aż 6965 członków jednostek, w tym 1473 kobiety oraz 559 członków wspierających. W akcjach ratowniczo-gaśniczych udział bierze 659 strażaków z uprawnieniami i badaniami. W tym gronie jest także 30 pań, które nie wahają się nieść pomocy i zgłaszają się na wezwanie syreny w macierzystych jednostkach. – To jest panie starosto nasze wojsko, które zabezpiecza powiat w razie nieprzewidzianych zdarzeń – powiedział po przytoczeniu stanu liczbowego Piotr Mikołajczyk.

Warto dodać również, że w jednostkach działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 141 chłopców oraz 515 dziewcząt. Uroczystości i wydarzenia strażackie uświetnia również Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wodzisławskiego z Gołkowic, pod dyrekcją druha Ryszarda Wachtarczyka.

Dwa trudne lata

Prezes Piotr Mikołajczyk podkreślił w sprawozdaniu trudności, które pojawiły się w roku 2020 w związku z ograniczeniami związanymi ochroną przed rozprzestrzenianiem się choroby COViD-19. Mocno ograniczone zostały m.in. uroczystości z okazji Dnia Strażaka, jubileusze oraz wyjazdy transgraniczne, bo do tej pory strażacy prowadzili aktywną współpracę z jednostkami z Czech. W piątym zjeździe powiatowym udział wzięli także zaproszeni druhowie z Karwiny.

Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium delegatów. Prezes Mikołajczyk podkreślił, że jest to zasługa wszystkich druhów.

Nowy zarząd wybrany

Delegaci wybrali także nowy zarząd powiatowy. W skład prezydium zarządu weszli: prezes Zbigniew Radecki, I wiceprezes Jan Czyżak, II wiceprezes Grzegorz Student, III wiceprezes Andrzej Tanżyna, IV wiceprezes Mirosław Winkler, sekretarz Mariusz Gałuszka, skarbnik Jacek Bobrzyk (który pełnił również funkcję skarbnika w poprzedniej kadencji) oraz członkowie prezydium Piotr Kowol, Piotr Mikołajczyk i Jerzy Salwiczek. Pozostali członkowie zarządu to: Stanisław Sosna, Bernard Burek, Iwona Wajsman, Łukasz Siedlaczek, Szymon Kwaśnica, Mariusz Brachman, Zbigniew Gajek. Dokonano również wyboru przedstawicieli do zarządu wojewódzkiego, którymi zostali druhowie Jan Czyżak i Zbigniew Radecki.

Piotr Machecki został przewodniczącym komisji rewizyjnej, jego zastępcą został Krzysztof Krzyżok, sekretarzem komicji wybrano Piotra Kłobucha, a członkami zostali Bogusław Elsner i Rafał Kucza.

Plany na nowy rok

Strażakom za ich trud i zaangażowanie, szczególnie w czasie majowych nawałnic i późniejszych podtopień, podziękowali poseł Adam Gawęda, senator Ewa Gawęda oraz starosta wodzisławski Leszek Bizoń i gospodarz zjazdu – zastępca wójta Lubomi Bogdan Burek. Poseł Adam Gawęda wspomniał także o przywilejach, jakie dla strażaków OSP zostały zawarte w przyjętej przez sejm ustawie. Teraz będzie ona procedowana przez senat. Za dotychczasową współpracę podziękował ustępującemu zarządowi Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim bryg. Marek Misiura. Komendant podkreślił, że dokładnie od 6 grudnia w struktury KSRG weszła kolejna jednostka z powiatu – OSP Gogołowa. – W ciągu tej kadencji do jednostek OSP z terenu powiatu trafiło 15 nowych samochodów bojowych za ponad 10 mln zł – wyliczał komendant Marek Misiura. – Nie byłoby tych wozów, gdyby nie wkład własny, który jednostki pozyskiwały z pomocą wójtów, burmistrzów i prezydenta – podkreślił. Komendant zapowiedział także zakup nowych samochodów w 2022 roku dla OSP Jedłownik (zapewniony wkład miasta 400 tys. zł oraz 500 tys. zł finansowania z innych źródeł) oraz kolejny samochód pożarniczy, który ma trafić do gminy Lubomia. W rezerwie ma być także auto dla OSP Rydułtowy.

Podziękowanie dla Jerzego Szkatuły

Na zakończenie za ostatnie lata dobrej współpracy podziękowali druhom odchodzący członkowie zarządu, w tym druh Jerzy Szkatuła, który podjął decyzję o zakończeniu działalności powiatowej, a w czerwcu również kończyć będzie kadencję zarządu wojewódzkiego, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Jerzy Szkatuła otrzymał od nowego prezesa zarządu powiatowego strażacką pamiątkę z podziękowaniami. Delegaci podjęli także szereg uchwał, m.in. uchwałę o przekazaniu zabytkowego sztandaru na rzecz Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

Źródło: Nowiny Wodzisławskie

Nowy Zarząd Powiatowy OSP RP w Wodzisławiu Śląskim
Przewiń na górę