25 lecie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim

W dniu 17 listopada 2023r. o godz. 17.00 w WOK Gołkowice rozpoczęła się uroczysta zbiórka strażaków-ochotników z okazji rocznicy 25 lecia działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim. Po przywitaniu i uczczeniu symboliczną minutą ciszy, Prezes Zarządu dh Zbigniew Radecki przedstawił rys historyczny obejmujący 25 lat działalności Zarządu na terenie powiatu wodzisławskiego.

W trakcie swojego wystąpienia Prezes poinformował zebranych o stanie osobowym oraz wyposażeniu jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu. Zebrani mogli również zapoznać się z aktualnym stanem osobowym Zarządu oraz zmianach które nastąpiły w jego składzie.

W dalszej części wystąpienia zebrani goście oraz strażacy zostali zapoznani z informacją o przypadającej w tym roku rocznicy (to już 15 lat minęło) powstania Powiatowej Orkiestry Dętej funkcjonującej przy OSP w Gołkowicach.

Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Oddziału, mogliśmy wysłuchać utworów w wykonaniu orkiestry pod batutą dh Ryszarda Wachtarczyka a także solistów współpracujących z orkiestrą. Występ orkiestry oraz solistów został nagrodzony gromkimi brawami. Na bis orkiestra wykonała utwór muzyczny skomponowany przez Johanna Straussa (ojca) pt. Marsz Radetzkiego.

Po występie orkiestry, Prezes Oddziału Rejonowego PCK Adam Porwoł uhonorował Sztandar Oddziału Powiatowego Odznaką Honorową PCK III stopnia oraz strażaków ochotników za zaangażowanie i propagowanie idei krwiodawstwa na terenie powiatu wodzisławskiego. Ponadto medale pamiątkowe z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK otrzymało sześć jednostek OSP zaangażowanych od lat w  współpracę z PCK oraz udział w bieżącym  roku w programie “Ognisty ratownik – gorąca krew”.

Na zakończenie uroczystości głosy podziękowania za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i oraz społeczną, popłynęły od zaproszonych gości, reprezentujących m.in. Sejm RP, samorząd terytorialny, przedstawicieli jednostek OSDH Republiki Czeskiej, Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawiciela Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach.

Po zakończonej uroczystości wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe medale wydane z okazji 25 lat Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim.

Zapraszamy do Galerii

25 lecie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim
Przewiń na górę